Nooit Af in het Onderwijs.

‘Nooit Af in het Onderwijs’ zoomt in op organisatorische vraagstukken waar het onderwijsveld al decennia mee worstelt. Een grote, liefdevolle betrokkenheid van duizenden leraren en even zoveel beleidsmakers heeft uiteindelijk geleid naar een wirwar van lijnen, papieren, machtsrelaties en gedoe.

Iets dat heel herkenbaar is voor de rest van de samenleving; waar bureaucratische rompslomp ook regelmatig de kop opsteekt en in strijd is met grote veranderingen, die vanuit de netwerk- en informatie maatschappij onze wereld binnenkomen. We zijn met z’n allen ondertussen beland in een goed bedoelde, bureaucratische kluwen wol met talloze knopen. Wat we in ‘Nooit Af in het Onderwijs’ doen is, de boel ontwarren en opnieuw bekijken.

Van discrepanties in uitspraken van ministeries, inspecties, raden en vakbonden, tot de verhalen en ervaringen in de klas. Van het primair onderwijs tot het wetenschappelijk onderwijs en een leven lang daarna. Van analoge offline ontwikkeling tot digitale slimmigheden die samen-werking en easycratisch handelen vergemakkelijken. ‘Nooit Af in het Onderwijs’ legt alles onder de loep en biedt antwoorden waarvan je zelf mag bedenken of ze juist zijn.